Εξαιρετικά σπάνιο εικονογραφικά ασημένιο κουτί καπνού φιλοτεχνημένο την όγδοη δεκαετία του 19ου αιώνα, στις μικρές διαστάσεις του οποίου ανιχνεύονται τα σημάδια των ριζικών μεταβολών που συντελούνται στην Ελλαδική περιφέρεια με την καθυστερημένη εκβιομηχάνιση των μέσων παραγωγής. Ταυτόχρονα, το έργο αποτελεί μία απτή απόδειξη των προτιμήσεων της ελληνικής κοινωνίας για την τοπική αργυροχρυσοχοϊκή παραγωγή και τα εκφραστικά μέσα του σαβατιού για την απόδοση της θεματολογίας, λίγο πριν αυτή η μορφή λαϊκής δημιουργίας, εισέλθει σε οριστική και αμετάκλητη παρακμή στις αρχές του 20ου αιώνα.

Πλάτος: 62mm, ύψος: 36mm (χωρίς τον κρίκο ανάρτησης), πάχος: 16mm

Τιμή: κατόπιν αιτήματος