Διαθέσιμες σε υπογεγραμμένα και αριθμημένα (από το 1 εώς το 5) αναλογικά τυπώματα χλωροβρωμιούχου αργύρου διαστάσεων 30x40cm και 50x60cm επικολλημένες με απαλλαγμένη από οξέα ταινία σε χαρτόνι παρόμοιων προδιαγραφών πάχους 2,5mm το μπροστινό και 1,5mm το πίσω με περιθώριο 12cm στο περίγραμμα της φωτογραφίας.