Βαθύ σκεύος με πόδι και επιγραφή «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΚΙΜΙ 1871». Μέγιστο ύψος 195mm. Διάμετρος 312mm.

Βαθύ σκεύος με πόδι και επιγραφή

Κωδικός: 1115.

€750