Πινάκιο με επιγραφή «ΧΑΤΖΙCΑΑΚ 1785». Διάμετρος 149mm.

Πινάκιο με επιγραφή

Κωδικός: 1084.

€200