Σινί με χαρακτό διάκοσμο και κενό cartouche που θα υποδέχοταν την επιγραφή. Πρώτο τέταρτο 18ου αιώνα. Διάμετρος 723mm. Τιμή μαζί με τα επόμενα δύο κατόπιν αιτήματος.

Σινί με χαρακτό διάκοσμο

Κωδικός: 1144.